Numerologi

Numerologin har mångtusenåriga anor och kan spåras så långt tillbaka som till de gamla grekerna och Pythagoras. På en föreläsning om numerologi, får du veta mer om hur man kan läsa din livsresa och personlighet i ditt födelsetal och namn. Talmystik och talsymbolik är andra spännande ämnen som berörs.


Ring 070 233 11 85 för att

boka en föreläsning.