Destiny Cards

Under 2014 välkomnar jag dig till en unik utbildning på SVENSKA i vilken det ingår en KOMPLETT KURSPÄRM med KORTENS TOLKNINGAR I SAMTLIGA POSITIONER, som du efter avslutad utbildning kan använda i ditt arbete som terapeut. Kurspärmen innehåller dessutom Den Avancerade Orakelboken, genom vilken du får lära dig att läsa systemet med den URSPRUNGLIGA metod som var syftet från början.

 

Kursen är utformad i tre steg (nybörjare, avancerad och master), där du kan välja om du vill gå en eller flera av delarna. Varje utbildningssteg omfattar fyra helger. Totalt består utbildningen alltså av tolv helger under maximalt två år om du vill gå hela kursen.

 

Syftet med utbildningen är att du ska få full insyn i och kunskap om detta fantastiska system och kunna använda det professionellt i en framtida yrkesroll som konsult och rådgivare. Utbildningen innefattar även självstudier och praktik mellan kurshelgerna. Du erbjuds vid behov timhandledning via telefon.

 

Utbildningen innehåller initialt bl.a. följande moment:

 

1. Föreläsning och introduktion.

2. Vad är Den Avancerade Orakelboken?

3. Kvadration för de 90 stjärnorna (systemets grund).

4. Sviternas, siffrornas och planeternas betydelser.

5. De 52 kortens grundbetydelser.

6. Kortens betydelser i olika positioner.

A: Grundinfluens, Utmaning, Resultat, Omgivning,

   Ersättning, Måne, Kosmisk läxa, Kosmisk måne och

   Transformation.

B: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus

    och Neptunus.

C: De underliggande korten (Andliga Stjärnan och

     Livsstjärnan)

7. Födelse- och planetkortens betydelser.

8. Livsstjärnan och vad vi kan utläsa i den.

9. Livsutmanings- och resultatkortens betydelser.

10. Karmakorten och deras betydelser.

11. De sju horisontella och vertikala planetkorten.

12. Sjuårsstjärnan och hur denna tolkas.

13. Årsstjärnan och hur denna tolkas.

14. Femtiotvådagarsperioderna och hur dessa tolkas.

15. Hur man relaterar olika stjärnor under födelse- och

      planetkort till varandra.

16. Syntetiseringsprinciper vid tolkningar.

17. Etiska och moraliska aspekter vid användandet av   

      esoteriska kunskaper.

18. Kriterier för att få tillgång till intuitionen.

19. Betydelsen av personlig och andlig utveckling vid

      användandet av avancerade esoteriska kunskaper.

20. Samtal och kursutvärdering.

 

Jag vill betona att jag här bara gett en övergripande bild av utbildningens inledande avsnitt. Vid utbildningens början redogörs mer i detalj för de olika delarna.

 

Beroende på antalet deltagare och fortsatt intresse, avgörs huruvida en utbildning i RELATIONSANALYSER kommer att arrangeras. Detta är i sådana fall ett nästa steg av förhållandevis omfattande karaktär.

 

I ytterligare ett utbildningssteg får man lära sig att göra avancerade LIVSANALYSER, genom att studera Andliga Stjärnan och Livstjärnan.

 

Förutom de punkter som angivits ovan, delar jag med mig av tips och tricks jag lärt mig under åren genom tusentals konsultationer med kunder och klienter. Detta innebär en mängd extensiv kunskap som inte finns att tillgå i nedskriven form.

 

Kunskap av det här slaget befinner sig i konstant utveckling. Detta innebär att det växer fram nya metoder och system efter hand. Detta kan betyda ytterligare kompletterande kurser i ett längre tidsperspektiv, även efter avslutad utbildning.

 

UTBILDNINGEN STARTAS NÄR ETT TILLRÄCKLIGT ANTAL INTRESSERADE HAR ANMÄLT SIG. DÅ BESTÄMS ÄVEN DATUM, PLATS OCH PRIS, BEROENDE PÅ UTBILDNINGENS OMFATTNING OCH ANTAL DELTAGARE.

 

Ring 070 233 11 85 om du är intresserad.