Böcker av Stefan Guzikowski

DESTINY CARDS - En Nyckel Till Ditt Själsliga DNA

Är du medveten om att din födelsedag kan berätta om ditt själsliga DNA?

 

I en svunnen tid lades grunden till en kunskap som vi människor nu är mogna för att ta emot. Denna kunskap kallas "Vetenskapen om spelkorten". Den kan berätta om vårt själsliga arv, om våra relationer, om dåtid, nutid, framtid och mycket, mycket mer.

 

I den här boken kan du och andra läsa om era själsliga arv och hur ni bäst ska fövalta dessa. Genom att ta del av den kunskap som här förmedlas, kan du öka förståelsen för din egen och andras utveckling. Att förstå ditt själsliga DNA, kan dessutom öka dina möjligheter att manifestera din sanna potential.

 

I detta fascinerande system, har varje dag i kalendern ett kort kopplat till sig. Detta ger information om det själsliga arv man har om man är född just den dagen. Med utgångspunkt från denna kunskap, kan du vidga och fördjupa perspektiven på dig själv och andra människor. Detta kan bidra till en förändrad människosyn och förhoppningsvis ökad respekt och förståelse för andra i allmänhet, men kanske framförallt för dig själv.
 

DESTINY CARDS II - En Nyckel Till Din Framtid
 

Tiden är din personliga tunnel genom verkligheten. Med ett verktyg som Destiny Cards, kan du på ett nytt sätt förstå en del av de processer du upplever och går igenom. Därigenom kan du också finna en ökad acceptans för livets upp och nedgångar. Genom att du får en objektiv beslysning av din livssituation, får du också lättare att släppa egots begränsningar. Du blir pärlan på pärlhalsbandet eller länken i kedjan.

 

I den här boken kan du studera övergripande strömningar i ditt liv under ett givet år. Denna information belyser en del av de händelseförlopp som du kan förväntas uppleva. Systemet har sin bas i gamla mästares studier av naturen som vi alla är en del av. Genom att studera naturens rytmer, cykler och mönster, kunde dessa gamla mästare skapa en metod för att titta på människors liv i dåtid, nutid och framtid.

 

De traditionella spelkorten är från början en gammal kalender, i vilken man kan studera människors liv. Syftet med denna kunskap, är att vi ska förstå och se oss själva i ett större sammanhang.