Destiny Cards

Destiny Cards är baserat på spelkort, numerologi och astrologi. Du behöver bara berätta vilken dag du är född, för att jag ska kunna beskriva din livsväg och ge information om din karaktär och personlighet. Om du har födelsedata på din älskade, en nära vän eller arbetskamrat, kan man titta på hur relationen kommer att fungera på kort och lång sikt. 


Man kan kartlägga vilket levnadsår som helst och systematiskt ge viktig information för sju givna 52-dagars-perioder under respektive år. Om du vill veta hur det går med arbetet, kärleken, hälsan och ekonomin, så finns väsentlig information i din årsstjärna. Den berättar också om andra viktiga beslut, som t.ex. flyttningar, resor, separationer, giftermål etc.


Ring 070 233 11 85 för att boka 

Din konsultation i Destiny Cards.