Numerologi

Siffror och matematik är de verktyg med vilka vi kan komma närmast en beskrivning av den abstrakta verklighet som ligger bortom vår egen och kanske rent av är orsak till den. I dessa perspektiv ska siffrorna ses som symboler mer än något som vi till vardags räknar med.

 

Genom att titta på födelsetal och namn, kan man beskriva en människas livsresa, själ och personlighet. I detta ingår att man då tar fram uppgifter som för dig kan ha stor betydelse i din utveckling. I en numerologisk analys påbörjar du en resa in i själen och delges praktiska råd, som du sedan kan använda i din vardag. 

 

Ring 070 233 11 85 för att boka

Din konsultation i numerologi.